ธนาคาร
เคล็ด(ไม่) ลับของการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ
จำนวนผู้เข้าชม 2478 คน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หมายถึง การกู้ยืมเงินระยะสั้น ซึ่งจะช่วยในการต่ออายุของการทำธุรกิจต่อไป การทำธุรกิจที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียน เมื่อมีรายได้จากการขายของแล้วเกิดการหมุนเวียนไม่ทัน เงินทุนไม่พอที่จะซื้อของสำหรับรอบต่อไป ทำให้ต้องหาทางจัดการทำเรื่องสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจขึ้นมาเพื่อนำมาต่อยอดการเงินให้มีสภาพคล่อง ซึ่งเงินกู้ระยะสั้นนี้จะช่วยให้คุณใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนสินทรัพย์หมุนเวียน  ซึ่งการทำสินเชื่อเพื่อธุรกิจนี้เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถจัดหาเงินทุนมาหมุนเวียนหรือมีการซื้อสินค้ามีการซื้อมาขายไปอย่างสม่ำเสมอ  

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจต่างๆ โดยทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจอาชีพ สำหรับการเริ่มต้นค้าขายหรือการขยับขยายธุรกิจให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของหลายๆ คน แต่การทำธุรกิจก็ต้องใช้เงินทุนมาหมุนเวียน ซึ่งจำนวนเงินที่ใช้ในการใช้ในการทำธุรกิจก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักธุรกิจจะหันมาใช้บริการสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคาร  ซึ่งการขอสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อให้ธนาคารอนุมัติง่ายๆ นั้นมีเคล็ดลับง่าย ๆ ดังนี้

1.เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ให้สวยงาม  
การเดินบัญชีของคุณเป็นสิ่งจำเป็น ยิ่งในการทำธุรกิจด้วยแล้ว หากต้องการที่จะทำเรื่องธุรกรรมการเงินต่างๆ ควรจะมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะเปิดธุรกิจอะไรก็ตาม ธนาคารไม่ได้รู้จักธุรกิจของคุณดีสักเท่าไหร่นัก ยิ่งหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเพิ่งเปิดกิจการด้วยแล้ว อาจจะมีความผิดพลาดสูงซึ่งหากคุณต้องการทำเรื่องกู้เงินระยะสั้นหรือทำสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ คุณจะต้องทำให้ธนาคารรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้น เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนๆ ก็ต้องอ้างอิงยอดหมุนเวียนเงินในบัญชีของคุณ เพื่อประเมินรายได้ของคุณ การเดินบัญชีให้ดูมีเครดิตดีๆ จะต้องเริ่มจากการฝากเงิน โดยแต่ละครั้งจะต้องตีความได้ถึงสภาพธุรกิจของคุณ และเมื่อไหร่ที่มีรายได้เข้ามา ก็ควรเอามาฝากบัญชีไว้ทันที เพื่อให้บัญชีเดินอย่างสม่ำเสมอหรือหากเป็นไปได้ อาจใช้วิธีรับเงินจากลูกค้าด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงก็ยิ่งดี หากมีความจำเป็นในการถอนเงินก็ไม่ควรถอนจนหมดบัญชี คุณควรมีเงินหมุนเวียนเข้าออก เพื่อทำให้เห็นทั้งรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะตรวจสอบการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และหากตัวเลขในบัญชีของคุณสวยงาม ก็จะทำให้การยื่นขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น

2.รักษาเครดิตให้ดี ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
หากคุณมีประวัติทางการเงินที่ย่ำแย่ อาจจะเคยจ่ายเช็คเด้งมาก่อน แน่นอนว่าจะต้องเป็นผลเสียต่อประวัติทางการเงิน เพราะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธุรกิจของคุณขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ซึ่งอาจจะมีผลทางกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลโดยตรงกับการพิจารณาสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หากมีเงินในบัญชีไม่พอก็ไม่ควรสั่งจ่ายเช็ค หรือหากสั่งจ่ายเช็คออกไปแล้วก็ควรที่จะรีบดำเนินการติดต่อผู้รับเช็ค เพื่อทำการขอผ่อนปรนระยะเวลาชำระเงินใหม่ หรือทำการเปลี่ยนเช็คที่มีกำหนด ระยะเวลาที่คุณสามารถจัดการได้เพื่อให้ทันเวลาจะได้ไม่เสียเครดิต เพราะทางธนาคารถือว่าการมีเครดิตดี เป็นความน่าเชื่อถือซึ่งปัจจัยแรกๆ ที่ใช้เพื่อประเมินการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมการเงินประเภทอื่นๆ คุณไม่ควรที่จะละเลยการชำระหนี้  รวมถึงการชำระบัตรเครดิตส่วนบุคคลหรือสินเชื่อธุรกิจต่างๆ จะต้องตรงตามเวลาและไม่ควรจ่ายขั้นต่ำ หากคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทางการเงินที่ดี การขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจก็จะทำให้ง่ายขึ้น  

3.เอกสารทางการค้ามีค่าเก็บไว้ให้ดี
หากมีเอกสารทางการค้าที่แสดงให้เห็นได้ว่าคุณมีรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็น บัญชีซื้อหรือ บัญชีขาย สำเนาใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานธุรกิจของคุณซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจได้ ในกรณีที่เงินหมุนเวียนในบัญชีของคุณอาจไม่ได้แสดงถึงรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งทางที่ดีควรเก็บและจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกต่อการนำมาตรวจสอบ เพราะอาจใช้เอก สารต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักฐานให้เห็นถึงยอดขายที่แท้จริง

4.มั่นใจได้..ธนาคารรักษาความลับลูกค้า
นักธุรกิจขนาดย่อมหลายคนเป็นกังวลว่า หากยื่นขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจกับธนาคารไปแล้ว จะทำให้ความลับทางการค้าหรือข้อมูลภาษีเกิดการรั่วไหล ส่งผลทำให้ข้อมูลที่ให้กับธนาคารไม่ครบถ้วน ทำให้กลายเป็นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วธนาคารจะต้องเป็นผู้รักษาความลับของลูกค้าเสมอ และไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทราบโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งคุณสามารถวางใจได้ จะได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงเพื่อมีผลต่อการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจให้ผ่าน

5.ควรมีหลักประกันสำคัญในการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ   
หากผู้ประกอบการไม่มีหลักประกันใดๆ  ก็ยังสามารถขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจได้ แต่ต้องทำความเข้าใจว่า การขอสินเชื่อ แบบที่ไม่มีหลักประกันมีความเสี่ยงสูง  ทำให้คุณสมบัติและเงื่อนไขจะสูงกว่าการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบทั่วไป ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่า การเสนอหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อคอสิ่งที่ดีที่สุดคือ  หากหลักประกันไม่เพียงพอ ก็อาจติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อขอใช้บริการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อได้ เพราะจะว่าไปแล้ว หากคุณมีหลัก ประกันที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประกอบการค้า อย่างร้านค้า หรือโรงงาน สำนักงาน และหลักประกันอื่นๆ คือพวกทรัพย์สิน อย่างบ้าน ตึกแถว ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถขายทอดตลาดได้หากมีความจำเป็น ซึ่งหากมีหลักประกันจำพวกนี้มายื่น แน่นอนว่าธนาคารจะอนุมัติเงินให้ และขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารที่มีต่อของมูลค่าหลักประกัน

6.ตัวกำหนดวงเงินขอสินเชื่อคือแหล่งรายได้และภาระหนี้สิน
คุณจะต้องการบริหารจัดการเงินภายในธุรกิจให้เป็นระบบ ที่สำคัญควรชำระหนี้ตามกำหนดจะช่วยให้การขอสินเชื่ออนุมัติง่ายและได้วงเงินตามที่ต้องการ แม้ว่าหลักประกันจะมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ขอธนาคารอาจจะอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจในวงเงินที่ต่ำกว่า เพราะธนาคารไม่ได้ใช้แค่หลักประกันมาทำการพิจารณาการขอสินเชื่อแค่นั้น  หากแต่ยังจะต้องดูภาระหนี้สิน รวมถึงแหล่งรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้วย  

ไม่ว่าคุณจะขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจแบบใด หากมีเคล็ดลับตามที่แนะนำนี้เป็นแนวทาง โอกาสที่จะทำให้คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจก็มีมากขึ้น
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ธนาคาร
- ตรวจเครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง?
- เครดิตบูโรลดเวลาเก็บประวัติข้อมูลเครดิตลูกค้าเหลือ2ปี
- สินเชื่อธนาคาร โปรโมชั่นพิเศษ 2018
- เคล็ด(ไม่) ลับของการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ
- ปิดเครดิตบูโรแล้ว ทำไงจะ ลบข้อมูลชื่อเราออกจากเครดิตบูโรได้
- มีหนี้อยู่ ขอสินเชื่อใหม่ได้ไหม ?
- ข้อดีของ สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้
- ดอกเบี้ยรถ VS ดอกเบี้ยบ้าน คิดต่างกันยังไง
- บัตรเครดิต กับบัตรกดเงินสดแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน
- ชาวเน็ตโวย ธนาคารแอบผูกบัญชีพร้อมเพย์
ดูทั้งหมด

Copyright (2010) Capital Advance Company Limited. - All Rights Reserved.
Company address: 50/8-9 Metalion Tower2, 7th Fl., Rama 1 Rd.Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel.: 02-6124445, 02-6125556 Fax: 02-6124446-7
สินเชื่อ, เงินกู้, โอนหนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY