​สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ สินเชื่ออเนกประสงค์ เจมันนี่
สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ สินเชื่ออเนกประสงค์ เจมันนี่ 
*** สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ คือ สินเชื่อหมุนเวียน เมื่อผู้สมัครสินเชื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว และได้มีการชำระสินเชื่อไปบางส่วน แต่ต้องการสินเชื่อเพิ่มก็สามารถทำการขอสินเชื่อได้อีก โดยไม่ต้องทำการสมัครสินเชื่อใหม่ แต่ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้การอนุมัติอนุมัติ ***

 เนื่องจาก JMT Plus ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป
เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติแล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ
โปรโมชั่น สินเขื่อ เจมันนี่ สินเชื่อ เจเอ็มที เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  * รับเงินเดือนไม่ผ่านธนาคาร (รับเงินเดือนเป็นเงินสด) ก็สามารถสมัครได้ *

** สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ หรือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech เจ้าของกิจการ ยังไม่เปิดรับสมัคร **
 เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ แล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

" วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย "

สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ สินเชื่ออเนกประสงค์ เจมันนี่ 

*** สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ คือ สินเชื่อหมุนเวียน เมื่อผู้สมัครสินเชื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว และได้มีการชำระสินเชื่อไปบางส่วน แต่ต้องการสินเชื่อเพิ่มก็สามารถทำการขอสินเชื่อได้อีก โดยไม่ต้องทำการสมัครสินเชื่อใหม่ แต่ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้การอนุมัติอนุมัติ ***

 เนื่องจาก JMT Plus ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป
เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติแล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ
โปรโมชั่น สินเขื่อ เจมันนี่ สินเชื่อ เจเอ็มที เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  * รับเงินเดือนไม่ผ่านธนาคาร (รับเงินเดือนเป็นเงินสด) ก็สามารถสมัครได้ *

** สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ หรือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech เจ้าของกิจการ ยังไม่เปิดรับสมัคร **

เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ แล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

" วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย "

เอกสารการสมัครสินเชื่อบุคคล เจมันนี่|สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เจมันนี่

**กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***
อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
รับเงินเดือนผ่านธนาคาร สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่เกิน 2 เดือน
พร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือนธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
รับเงินเดือนโดยไม่ผ่านธนาคาร (รับเงินเดือนเป็นเงินสด) สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงไม่เกิน 2 เดือน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครเเละภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี) (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 

Copyright (2010) Capital Advance Company Limited. - All Rights Reserved.
Company address: 50/8-9 Metalion Tower2, 7th Fl., Rama 1 Rd.Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel.: 02-6124445, 02-6125556 Fax: 02-6124446-7
สินเชื่อ, เงินกู้, โอนหนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY